Les queixes per soroll i les plusvàlues fan incrementar l’activitat de la Síndica Municipal de Greuges

La institució que fa d’intermediària entre la ciutadania i l’administració local va incrementar la seva activitat en un 56% durant el 2021. En total va tramitar 387 actuacions, entre les quals hi havia 95 queixes, 89 consultes i 5 actuacions d’ofici.

Presentació de l’informe anual de la síndica de Greuges // Ajuntament de Sant Boi

La Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi, Dolors Vallejo, ha presentat l’informe anual de les actuacions executades a 2021 en el ple de l’Ajuntament. Segons les dades presentades, la institució va actuar 387 vegades al llarg de l’any passat, un 56% més que l’anterior 2020 pandèmic. D’aquestes actuacions, hi havia 95 queixes, que representen 1,13 queixes per cada 1.000 habitants. També es van fer 89 consultes i cinc actuacions d’ofici.

De les reclamacions presentades, els temes més habituals van ser la contaminació acústica, una categoria que engloba sorolls dels camions de recollida d’escombraries i neteja, convivència a l’espai públic, terrasses, parcs i zones d’esbarjo…

L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com la plusvàlua municipal, i els problemes d’accés a un habitatge assequible són també font de conflicte recurrent, així com les queixes per manca o lentitud de resposta de l’administració municipal a les instàncies presentades per la ciutadania. En els casos que va rebre la Síndica, el 89% de les queixes es va poder resoldre abans d’acabar l’any, la gran majoria per una intermediació de la Síndica amb els departaments municipals corresponents.

Alerta per la bretxa digital

Un volum important de queixes estaven relacionades amb el retard de Telefònica per solucionar una avaria de la companyia que va afectar especialment a les persones usuàries del servei de teleassistència.

Una de les principals alertes que va expressar Vallejo durant la presentació del informe anual és la importància de «vetllar perquè la transició cap a una administració electrònica sigui inclusiva i no generi una bretxa digital». També va advertir de la importància de seguir treballant per amortir els impactes de la postpandèmia i els efectes de la guerra d’Ucraïna en la població més vulnerable.

Més dones que homes i per correu electrònic

Entre les reclamacions registrades, hi havia un volum més gran provinents de dones, amb un 54%, que d’homes. La via més utilitzada per fer arribar aquestes queixes va ser a través del correu electrònic, en un 45% dels casos.

Recomanacions personalitzades