Més de 4.000 santboians es podrien beneficiar de l’ingrés mínim vital

A Sant Boi hi ha 4.180 persones que cobren menys de 416 euros al mes segons l’INE i que per tant podrien percebre el nou ingrés mínim vital. L’ajut es pot sol·licitar a partir d’aquest dilluns.

A l'escola bressol La Marta passarà a tenir vuit alumnes de zero a un any // Ajuntament de Sant Boi
Es calcula que a Catalunya podran rebre l’ajut 100.000 famílies // Arxiu

Fins a 4.180 persones podrien cobrar el nou ingrés mínim vital a Sant Boi. Així ho reflecteix l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en una enquesta experimental que xifra en aquesta quantitat les persones que podrien percebre aquest nou ajut a la ciutat de manera aproximada.

Són persones que cobren menys d’uns 5.000 euros anuals, és a dir uns 416 euros al mes, i que en xifres de l’INE representen el 5% de la població total del municipi, que és de 83.605 habitants.

L’ajuda, dissenyada pel govern espanyol i ratificada al Congrés dels Diputats fa una setmana, es dirigeix a ciutadans d’entre els 23 i els 65 anys que es trobin en situació de denominada pobresa extrema o molt alta.

A Espanya es calcula que es beneficiaran d’aquesta mesura 2,3 milions de persones aproximadament. A Catalunya, segons el govern espanyol, la podran percebre unes 100.000 famílies. D’aquestes, es calcula que 7.000 famílies ja la rebran automàticament aquest juny en ser unitats familiars en situació de pobresa molt alta. La resta haurà de fer la petició a la Seguretat Social a partir d’aquest dilluns.

Font: INE // Elaboració pròpia

Quina serà la quantitat que es cobrarà?

L’import de l’ingrés mínim vital anirà dels 462 als 1.015 euros mensuals i es cobrarà en 12 pagues. La Seguretat Social decidirà la quantitat segons el tipus d’unitat familiar i tenint en compte el nombre de fills, gent gran o altres familiars dependents a càrrec.

De fet, hi haurà complements per a famílies monoparentals i també es tindrà en compte si les persones demandants de l’ajut han patit casos de violència masclista. L’ajut és compatible amb la renda garantida de ciutadania aprovada per la Generalitat.

Com es pot tramitar?

El nou ingrés mínim vital es pot tramitar a través de la seu electrònica de la Seguretat Social a partir d’aquest dilluns. Les peticions que es facin fins al 15 de setembre seran retroactives.

Recomanacions personalitzades