Major percepció de seguretat però també més incivisme al parc de la Muntanyeta

Els ciutadans de Sant Boi tenen menys expectatives respecte al parc de la Muntanyeta. Se senten més segurs mentre visiten el parc, però continuen denunciant l’incivisme per part d’altres que també hi accedeixen, segons un estudi de l’AMB.

El Parc de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat // AMB

Les expectatives dels santboians sobre el parc de la Muntanyeta han disminuït en més de mig punt respecte el 2017. En una escala de l’1 al 10, els usuaris les puntuen amb un 6’87, mentre el 2017 les qualificaven de 7’45.

Una explicació raonable seria que existeix la creença que els altres no tenen suficientment cura del parc i que el seu comportament no és l’adequat. En aquest cas, els qui el freqüenten atorguen a les conductes dels altres un 5’98, una xifra significativa si es compara amb el 7’5 del 2017. Són dades d’un estudi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que és la gestora del parc.

Cal destacar positivament que la seguretat del parc ha millorat considerablement, passant de suspendre amb un 4’15 el 2017, a aprovar actualment amb un 6’45 de mitjana. No obstant, la qualitat percebuda pels usuaris ha minvat lleugerament d’un 8’83 a un 7’52.

D’altra banda, tot i que els santboians continuen valorant molt positivament la tranquil·litat del parc, la puntuació ha baixat mig punt, de 8’68 a 8’19. Tampoc no acabaven d’estar contents amb el disseny del parc, que passa d’un 8’21 a un 7’60, ni amb la zona de jocs infantils, que cau en picat gairebé dos punts i es queda amb 5’41. En el mateix sentit, deceben els serveis del parc, que minven del 6’41 al 5’61.

Dramàtica disminució de les visites nocturnes

El 60% dels usuaris van al parc al matí, i un 65% també ho fa a la tarda, una xifra que cau 10 punts respecte el 2017. Disminueixen radicalment, a més, les visites nocturnes al parc: un 56% dels enquestats ho feien al 2017, i ara tan sols un 18%. En relació a la freqüència de visita, s’observa que la majoria, el 57% aproximat, continua anant diàriament al parc. Per darrera es troba el 31%, que hi va setmanalment.

Disminueix el percentatge de gent que va a passejar d’un 43% a un 25%. Tot i això, un 90% dels visitants reconeixen que hi accedeix a peu. Augmenten en 7 punts l’ús per passejar gossos, que representen ara el 31% de les visites. També puja el percentatge dels que hi van per la proximitat a algun equipament, assolint el 14%.

Per últim, les dades asseguren que un 70% dels santboiencs que el visiten hi van sols, i l’11% ho fan acompanyats dels seus fills. La majoria de les visites, un 93%, són per part dels habitants de la ciutat.

Aquestes conclusions s’han elaborat a partir d’un estudi publicat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), sobre tots els parcs que gestionen. Es tracta d’una comparació entre les opinions que tenen els usuaris el 2019 respecte a les del 2017. Conclou, l’organisme, que «l’incivisme és el que menys agrada d’aquest parc».

Recomanacions personalitzades