El veïns de Marianao s’impliquen en la millora del barri

El projecte Marianao Té Cor mobilitza el capital humà del barri més gran de Sant Boi per tal de realitzar activitats per millorar les condicions de vida del conjunt de la ciutadania. Grups d’acció i comissions treballen desenes de propostes que formen part de la programació d’enguany.

Marianao Té Cor va organitzar activitats familiars durant les Festes de Barri 2016 // Ajuntament de Sant Boi

Marianao Té Cor va organitzar activitats familiars durant les Festes de Barri 2016 // Ajuntament de Sant Boi

Si alguna cosa caracteritza el barri de Marianao és l’intens moviment veïnal i reivindicatiu, a voltes hiperventilat, però sempre enfocat al progrés social. Aquest caràcter i el lideratge que genera el treball de la Fundació Marianao fa que sovint es generin noves iniciatives de caràcter comunitari que van construint xarxes de recursos per ajudar a millorar la vida del conjunt de la ciutadania. Persones implicades buscant el bé de la col·lectivitat. Així, fa tres anys es va començar a gestar una nova iniciativa d’apoderament social de la mà del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural impulsat per l’Obra Social La Caixa i el suport de diverses administracions públiques, entre les quals es troba l’Ajuntament de Sant Boi.

El projecte rep el nom de Marianao Té Cor i conté un catàleg de recursos i activitats per afavorir el desenvolupament i millorar les condicions de vida dels veïns del barri. «És un producte construït col·lectivament al territori que té l’objectiu de contribuir decididament a la millora de la convivència i la cohesió social», explica Daniel Osiàs, responsable de projectes de la Fundació Marianao durant la intervenció al ple municipal per explicar el projecte, que va ser aprovat per part del consistori. El valor afegit és, segons Osiàs, que «s’està implicant i promovent la participació de la ciutadania, organitzada o no, en l’anàlisi i la definició dels reptes que ens son comuns a tots i a totes».

Ciutadania implicada des del primer moment

El projecte es va iniciar amb la realització d’un diagnòstic per conèixer Marianao en tots els seus àmbits. Per una banda, es van realitzar col·loquis, tant individuals com grupals, amb la ciutadania, els recursos tècnics i l’administració local per tal de poder conèixer de primera mà les necessitats col·lectives. Identificant les principals mancances socials del barri, es van constituir tres grups d’Acció Comunitària, formats per professionals tècnics i veïns, amb la intenció d’aprofundir en tres eixos concrets.

El primer d’ells és la comunitat educadora, que se centra en el foment de la participació social, l’impuls dels centres educatius, l’educació en valors i l’inclusió dels joves en la vida comunitària. El segon és la convivència, que es basa en el foment de l’èxit escolar i la millora de les relacions. Per últim, el tercer eix s’anomena comunitat saludable i vol oferir ajuda i suport social a persones en situació del vulnerabilitat, oferir activitats d’oci saludables i promocionar la salut pública.

Una seixantena de persones han treballat la creació d’activitats inclosa en la programació comunitària d’aquest 2016. A partir d’aquí, s’han subdividit en diverses comissions que treballaran i faran seguiment de les accions concretes que es desprenen del treball dels Grups d’Acció.

Una reunió de la Comissió Psicosocial al local de plaça Mercè Rodoreda // Marianao Té Cor

Una reunió de la Comissió Psicosocial al local de plaça Mercè Rodoreda // Marianao Té Cor

El repte: inclusió del conjunt de veïns 

La programació comunitària inclou desenes d’accions estructurades per objectius, amb el suport de desenes de persones que s’han vinculat a Marianao té Cor des de fa temps. Ara el grup impulsor del projecte busca més base social. «Està sent una mica difícil poder explicar el projecte i arribar al màxim de gent perquè se’l faci seu», explica Judit Blanco, una de les responsables del projecte. Per aquest motiu es fa una crida als veïns del barri a que s’apropin al local número 5 de la plaça Mercè Rodoreda i expliquin les seves propostes per Marianao. «Nosaltres (l’equip comunitari) tenim una visió global del barri, no coneixem el detall de certs carrers o determinats centres educatius, per això també és molt important la relació amb els veïns, posar cares i identificar necessitats», explica Blanco.

Diagnosi comunitària, grups de treball, espais de relació… Marianao Té Cor és un projecte viu, transversal i proper, que posa de nou al capital humà del barri al capdavant de les iniciatives de progrés social de Sant Boi.

Recomanacions personalitzades