Les termes romanes són declarades Bé Cultural d’Interès Nacional

El conjunt arqueològic de les termes romanes de Sant Boi de Llobregat han estat reconegudes pel govern català com a Bé Cultural d’Interès Nacional, fet que compromet a la Generalitat a tenir-ne una especial cura i fomentar-ne el seu coneixement i difusió. 

Les Termes romanes de Sant Boi passen a formar part del catàleg de Béns culturals d'interès nacional // Ajuntament de Sant Boi

Les Termes romanes de Sant Boi passen a formar part del catàleg de Béns culturals d’interès nacional // Ajuntament de Sant Boi

La Generalitat ha declarat les Termes romanes de Sant Boi de Llobregat com un jaciment de referència per a l’estudi del territori de la Barcino romana i ha decidit protegir-les declarant-les Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de zona arqueològica. Segons el govern, les restes conservades d’aquestes termes destaquen per «la seva singularitat, atès que el jaciment és un dels exemples més complets i millor conservats d’edificis termals privats a Catalunya«. A més, destaca que el «seu estat de conservació és excel·lent«, ja que es conserva pràcticament tota la planta de l’edifici termal i fins a 4,80 metres d’alçada dels murs per sobre del paviment, un fet excepcional a Catalunya.

La declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional ve donada atès que s’ha conservat l’edifici termal sencer en bon estat i això es va traduir fa uns anys en treballs de museïtzació i adequació a la visita pública, convertint el jaciment en un recurs patrimonial excel·lent per a la comprensió dels sistemes termals d’època romana i del món romà en general.

Un reconeixement de prestigi

Les termes romanes formaven part d’una vil·la rural, d’època Baix Imperial (entre finals del s. II i principis del s. III dC fins al s. V dC). El govern destaca que «la monumentalitat de les restes conservades i la sumptuositat de les tècniques constructives confirmen la importància, tant de la vil·la romana de la qual formaven part, com del nucli de Sant Boi en època romana«. Al segle XVII s’hi va construir una casa al damunt, la masia de Can Madorell, la qual cosa va ajudar a la seva conservació. De fet, tot i estar en ple nucli antic, no van ser localitzades fins a l’any 1953.

L’Ajuntament es congratula que la Generalitat hagi decidit atendre la seva petició de protegir el conjunt aqueològic de les Termes romanes, ja que consideren que la denominació de Bé Cultural dóna «prestigi» a Sant Boi de Llobregat i compromet a la Generalitat a «aportar-hi recursos per a la seva conservació«.

Recomanacions personalitzades