S’inicien les obres de millora de la BV-2002 entre Ciutat Cooperativa i la Colònia Güell

La Diputació de Barcelona inicia les obres de millora de la seguretat viària a la carretera BV-2002 des de Ciutat Cooperativa fins l’estació de Ferrocarrils de la Colònia Güell, tram classificat com de concentració d’accidents.

Zona considerada d'alta concentració d'accidents, entre la Riera de Can Soler i l'estació de FGC de la Colònia Güell // Diputació de Barcelona

Zona considerada d’alta concentració d’accidents, entre la Riera de Can Soler i l’estació de FGC de la Colònia Güell // Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona comença els treballs per millorar la seguretat a la carretera BV-2002 des de Ciutat Cooperativa fins la Colònia Güell. El projecte inclou sobretot la millora dels passos de vianants.

Es construirà un de nou amb refugi a la rotonda de la carretera amb el carrer Lluís Companys. Hi haurà una mitjana física, es millorarà la senyalització horitzontal amb un nou zebrat central i es redefinirà l’amplada dels carrils de circulació. També s’eliminarà el pas de vianants que hi ha actualment a l’entrada de la Colònia Güell i es construirà un de nou amb regulació semafòrica. En aquesta mateixa zona s’ampliarà la vorera del marge que hi dóna accés gràcies a l’eliminació del carril de desacceleració que hi havia en sentit Sant Boi.

A més, es fan modificacions en els carrils de circulació existents per evitar avançaments i altres maniobres inadequades que realitzen alguns vehicles. Aquestes actuacions permetran millorar l’accessibilitat i mobilitat de vehicles i vianants, així com millorar la qualitat de l’entorn urbà en un tram que acumula nombrosos accidents de trànsit tot i les millores fetes durant els últims anys.

Les obres duraran tot l’estiu i tenen un pressupost de 185.804 euros, que costeja la Diputació de Barcelona que és qui té la titularitat d’aquesta carretera. És possible que un cop finalitzin aquestes actuacions, s’iniciïn les obres per obrir el carrer Primer de Maig.

Recomanacions personalitzades