Unió de Pagesos denuncia que l’empresa Burés contamina el Parc Agrari

El sindicat acusa a l’empresa Burés, que produeix terres i substrats per a jardineria, de contaminar els terrenys agrícoles que hi ha al seu voltant a causa d’una mala gestió dels residus resultants de l’activitat de compostatge que realitza.

Imatge aèria de les instal·lacions de l'empresa // Burés SA

Imatge aèria de les instal·lacions de l’empresa // Burés SA

El sindicat Unió de Pagesos ha denunciat a la Fiscalia de Medi Ambient a l’empresa Burés SA, situada a Sant Boi i en terrenys del Parc Agrari del Baix Llobregat, per no complir adequadament amb el que preveu la Llei estatal 34/2007 i permetre que la torba i els altres substrats que té amuntegats a l’aire lliure contaminin els cultius de la vora. Segons el sindicat, l’empresa és «un focus d’emissió de partícules contaminants per als conreus veïns fins al punt que les produccions, eminentment hortícoles, no es puguin destinar al mercat», una circumstància que impedeix la viabilitat de les explotacions agràries i perjudica en la qualitat alimentària.

El 2007, el sindicat va obtenir el compromís de l’empresa que endegaria mesures per pal·liar la contaminació als cultius. Segons Unió de Pagesos, mai no les ha dut a terme i encara a dia d’avui els pagesos estan patint les conseqüències de l’incompliment de la legislació en matèria ambiental. A més, els pagesos fa temps que mantenen al corrent dels fets a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, tot i que no consta cap reacció efectiva per part del govern municipal.

Davant d’aquesta situació, i amb l’empara de la Llei de transparència, Unió de Pagesos ha presentat una instància a l’Ajuntament de Sant Boi per demanar de nou accés a la informació relacionada amb l’obertura de l’expedient sancionador obert en el seu moment a l’empresa i del que no s’ha tornat a saber res més.

Recomanacions personalitzades