Així serà la urbanització del sector de l’Oasis i la Parellada

L’Ajuntament ja ha començat a reunir-se amb els veïns, comerços i equipaments del sector Llevant de la ciutat per explicar com serà la urbanització de tota aquesta zona, després que la Generalitat aprovés el Pla Director Urbanístic. El gran descampat que hi ha entre l’antiga benzinera de l’Oasis i el camp de futbol de La Parellada acollirà habitatges, zona verda, equipaments i un hotel.

Imatge aèria del Sector Llevant amb les obres de construcció de l'enllaç entre autopistes // Generalitat de Catalunya

Imatge aèria del Sector Llevant amb les obres de construcció de l’enllaç entre autopistes // Generalitat de Catalunya

Sant Boi és un exemple de pressió urbanística molt evident i des de fa anys. Tota la façana sud-est de la ciutat és plena de ferides en forma de vies de comunicació que han dividit el municipi i que fan que la població visqui d’esquenes (o de costat) a les seves zones naturals i agràries. La construcció de la connexió entre l’autopista C-32 i l’autovia A-2, a la vegada que ambdúes vies es connecten de nou amb les carreteres C-245 i BV-2002, fa mesos que és un malson pels veïns i veïnes dels barris de Vinyets i Centre, i del conjunt de la ciutat, ja que la mobilitat es fa a voltes del tot tediosa.

«Tenim una gran ferida a la ciutat, un buit entre el centre històric i Vinyets que s’ha d’ordenar», explica a Sant Boi Diari el Tinent d’alcalde José Ángel Carcelén, també responsable d’Urbanisme. «Volem que aquesta zona sigui com la resta de la ciutat, una zona urbana amb mixtura d’usos, i a la vegada que es connecti la ciutat amb el parc fluvial i el Parc Agrari».Les obres de les noves infraestructures han comportat que un seguit de peces de terreny quedin sense ús, desordenades, adjacents a vies de comunicació i que cal endreçar. Precisament aquest és l’objectiu del recentment aprovat Pla Director Urbanístic del Delta del Llobregat (PDU), impulsat pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i amb el suport de l’Ajuntament. Després d’una proposta inicial que el consistori va refusar, al final es va consensuar un planejament urbanístic que permetrà que predominin les zones verdes.

Plànol de la urbanització prevista al Sector Llevant // Sant Boi Diari

Plànol de la urbanització prevista al Sector Llevant // Sant Boi Diari

Actualment la zona entre la Parellada i l’Oasis és un conjunt de solars de 150.000 m2, i l’objectiu principal de la seva ordenació és completar els límits de la trama urbana. Es dibuixa una àrea residencial en continuïtat a la prevista a l’altra banda del carrer Bonaventura Calopa, amb 274 habitatges (83 dels quals de protecció oficial), en dues illes que tindran entre quatre i set pisos d’alçada. Aquestes illes estaran flanquejades per zones verdes que enllaçaran amb un gran parc que arribarà fins a les noves vies de comunicació previstes. També delimita tres peces de terreny autònomes, destinades una a l’activitat hotelera i dues a equipaments, que configuraran la zona de la Parellada com un gran pol esportiu de la ciutat. A més, s’ampliarà el carrer 3 d’abril que unirà la nova zona amb la Plaça Catalunya, creant un eix vial i cívic que unirà Vinyets amb el Centre Històric.

El govern de la ciutat es mostra satisfet de la composició del Pla Director, i expressa la seva voluntat en desenvolupar-lo l’abans possible. Carcelén explica que «la ciutat guanyarà molt amb aquest projecte, sempre pensem en l’interès general«, i es mostra confiat que el conjunt de la ciutadania el trobarà bé. Tot i això, encara no hi ha data perquè es reprenguin les obres de l’enllaç entre l’autopista C-32 i l’autovia A-2, uns dels principals elements clau per desenvolupar urbanísticament aquesta zona.

Recomanacions personalitzades