L’ocupació a Sant Boi s’incrementa en un 3,6% durant el 2015

El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social ha augmentat en 700 persones durant el 2015, un 3,61% més que l’any anterior. També pugen les empreses cotitzants. El sector serveis és el que presenta un major creixement.

Segons dades de l’Observatori de Sant Boi, l’ocupació s’ha incrementat a la ciutat durant el 2015. Concretament ho ha fet un 3,61% més que l’any anterior. Durant l’any passat, 700 persones es van afiliar a la Seguretat Social per part d’empreses i establiments santboians. També ha augmentat el nombre d’empreses cotitzants en un 2,6%. Pel que la xifra de treballadors autònoms, pràcticament no ha variat.

Gràfic d'assalariats, autònoms i centres de cotització // Observatori de Sant Boi

Gràfic d’assalariats, autònoms i centres de cotització // Observatori de Sant Boi

 

Distribució de treballadors afiliats a la Seguretat Social per sectors // Observatori de Sant Boi

Distribució de treballadors afiliats a la Seguretat Social per sectors // Observatori de Sant Boi

Predomini del sector serveis

És el sector serveis, amb un 5,6% de creixement, el que més ocupació ha generat durant el 2015. Creixements més modestos han experimentat l’agricultura i la indústria. Per la seva banda, la construcció ha anat en sentit contrari i ha baixat l’ocupació que genera un 14,5% d’ocupació respecte el 2014.

Amb tot, els serveis ocupen el 77,6% dels treballadors afiliats a la Seguretat Social, la indústria un 16,7%, la construcció un 5,7% i el sector primari un 0,1%.

Les activitats que ocupen a més persones a Sant Boi són el comerç amb 4.671 treballadors afiliats, les activitats sanitàries i de serveis socials (3.771 afiliats) i la petita indústria manufacturera (3.238 afiliats).

Pel que fa els treballadors autònoms també hi ha un predomini del sector serveis, amb un percentatge del 76,9% respecte el total d’autònoms santboians. La construcció ocupa el 14,7% dels autònoms, la indústria el 7,7% i el sector primari el 0,7%.

Recomanacions personalitzades