L’Ajuntament municipalitza diversos serveis que gestionava CORESSA

L’empresa pública CORESSA deixa de gestionar els serveis d’escoles bressol, d’ocupació, formació, empresa i manteniment de l’espai públic, que passen a integrar-se dins de la cartera de serveis de l’Ajuntament. El consistori justifica aquest canvi per «donar estabilitat al sistema d’empreses municipals» i admet que tindrà un sobrecost de 70.000 euros l’any.

Coressa perdrà serveis que assumirà el consistori // Ajuntament de Sant Boi

Coressa perdrà serveis que assumirà el consistori // Ajuntament de Sant Boi

L’Ajuntament de Sant Boi tornarà a gestionar directament les polítiques públiques d’ocupació, formació i empresa, així com el servei d’escoles bressol, que fins ara gestionava l’empresa pública CORESSA. També es municipalitzen els serveis tècnics de manteniment de l’espai públic. El motiu d’aquest canvi és que l’equip de govern temia per «l’estabilitat del sistema d’empreses públiques municipals«, a causa de les exigències de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i la Llei de Racionalització de l’Administració Local, aprovades pel Govern central.

Ambdues lleis obliguen als ajuntaments a tancar serveis que siguin deficitaris, o a fer-ne un pla de viabilitat per tal que donin beneficis al cap de dos anys. Segons explicacions del primer tinent d’alcalde de l’ajuntament de Sant Boi, José Ángel Carcelén, l’empresa pública CORESSA té unes despeses fixes però uns ingressos variables, que depenen en la gran majoria d’aportacions d’administracions públiques. Com que aquestes aportacions s’han anat reduint en els darrers anys, l’empresa es troba en «situació de risc«. La solució que ha pres l’Ajuntament és municipalitzar part dels serveis que oferia CORESSA «per mantenir els llocs de treball i per donar estabilitat a les empreses municipals«.

Carcelén admet que la municipalització de diversos serveis que ofereix CORESSA «és una de les decisions més importants del mandat«, i que es continuarà amb el procés de «reordenament del sistema d’empreses«. Per la seva banda, el tercer tinent d’alcalde, Juan Antonio Tamayo, ha explicat que s’incorporaran a la plantilla municipal «més de 90 persones«, i que aquest fet tindrà un sobrecost pel pressupost anual de 70.000 euros.

La decisió es va aprovar al ple municipal del mes de novembre només amb el vot favorable dels partits que formen l’equip de govern. Esquerra, Convergència i Gent de Sant Boi es van abstenir. Ciutadans i PP van votar en contra. La remunicipalització de les escoles bressol, en canvi, es va aprovar per unanimitat.

Recomanacions personalitzades