L’Ajuntament identifica cinc reptes per optar als fons europeus FEDER

S’escullen cinc grans reptes dins l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (DUSI) per optar al finançament europeu dels fons FEDER 2015-20. Aquests objectius seran definits de forma definitiva durant el procés participatiu del Pla de Govern.

Estratègia DUSIIncrementar els nivells formatius per millorar les oportunitats per accedir a llocs de treball dignes, augmentar la cohesió territorial i les connexions entre el centre i la perifèria del municipi, disminuir la factura energètica dels col·lectius més desfavorits mitjançant la rehabilitació energètica d’edificis antics, potenciar les capacitats professionals adients per atendre les necessitats i demanda de serveis de la gent gran i millorar el posicionament competitiu de la ciutat envers altres localitats; aquests són els cinc reptes estratègics identificats per l’Ajuntament de Sant Boi i pels quals vol optar als fons de finançament europeus FEDER 2015-2020 mitjançant l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (DUSI).

Aquests reptes seran definits de forma definitiva amb les aportacions ciutadanes del procés de participació del Pla de Govern. A més, el consistori ha habilitat un espai a la seva pàgina web on els ciutadans poden opinar mitjançant qüestionaris sobre els reptes de futur i les mancances de la ciutat. En els fons FEDER, la dotació global d’ajudes assignades per a municipis catalans és de 47,5 milions d’euros. Si Sant Boi no és escollit en aquesta ocasió, tindrà una nova oportunitat l’any vinent.

Recomanacions personalitzades