El 90% dels nous contractes a Sant Boi són temporals

Segons dades de l’Observatori de Sant Boi, el 90% dels contractes fets durant el passat mes de setembre han estat de caràcter temporal. 

Una persona signant un contracte // Observatori de Sant Boi

Una persona signant un contracte // Observatori de Sant Boi

Durant el passat mes de setembre les empreses de Sant Boi han registrat un total de 2.614 contractes, el que significa un augment de la contractació del 9,6% respecte el mateix període de l’any passat. Però al darrera d’aquesta dada s’amaga una altra realitat: el 90% dels contractes materialitzats són temporals.

Així ho indica l’Observatori de Sant Boi, qui també alerta que «gairebé una tercera part» del total de contractes registrats són de «menys d’un mes de durada». En relació al mes d’agost, la contractació ha augmentat un 63,7%. Cal tenir en compte, però, que el mes d’agost és un mes on sempre es registren molts pocs contractes per l’alentiment de l’activitat econòmica a la indústria i altres sectors productius.

Recomanacions personalitzades