Un centenar de nens tenen l’alimentació garantida durant l’agost al casal d’estiu municipal

L’escola Antoni Tàpies acull durant tot el mes d’agost el casal municipal d’estiu que ofereix un centenar de places a nens d’educació infantil i primària. El casal compta amb servei de menjador per garantir l’alimentació dels nens de famílies vulnerables que hi participen, la majoria derivats pels serveis socials.

L'escola Antoni Tàpies acull el casal d'estiu durant el mes d'agost // Ajuntament de Sant Boi

L’escola Antoni Tàpies acull el casal d’estiu durant el mes d’agost // Ajuntament de Sant Boi

Hi havia un temps en el que els nens i nenes de les famílies més necessitades no podien tenir ni un àpat digne al dia durant el mes d’agost. La resta de l’any rebien l’ajut dels serveis socials al menjador escolar, però a l’agost tot tancava. Des de fa tres anys això ja no és així: l’Ajuntament ofereix un centenar de places durant tot l’agost per atendre els casos més vulnerables.

La majoria de les places han estat assignades pels serveis socials municipals a les famílies més necessitades. Per garantir la igualtat d’oportunitats, es concedeixen ajuts i reduccions de les quotes en funció del nivell de renda de les famílies que tenen en el servei de menjador de les escoles l’element clau per garantir una dieta digna pels seus fills.

El casal municipal, que ofereix servei del 3 al 28 d’agost, es fa a l’escola Antoni Tàpies. Compta amb servei de menjador i d’aquesta manera garanteix l’alimentació dels nens i nenes que hi participen que van dels 3 als 12 anys.

Aquest casal també s’ofereix com una opció de lleure educatiu que ajuda a la conciliació familiar d’aquells pares i mares que treballin a l’agost. Tot i això la xifra el mes de vacances per excel·lència és molt inferior que al juliol, quan es van omplir les 540 places per part de nombroses famílies que treballaven i no tenien amb qui deixar els nens. Entre juliol i agost, 150 infants s’han beneficiat d’ajuts per participar al casal i garantir així les seves necessitats alimentàries bàsiques.

Recomanacions personalitzades