El Benito Menni renova la certificació de seguretat dels pacients

El complex assistencial Benito Menni ha renovat la certificació UNE 179003 que acredita la seguretat del pacient. Aquesta distinció avala el sistema de gestió integral de riscos associats a l’activitat sanitària entre els pacients del Benito Menni i certifica les tasques de prevenció desenvolupades a la institució.

El Complex Assistencial Benito Menni ha superat amb èxit una auditoria externa realitzada per l’empresa AENOR que serveix per aconseguir la certificació UNE179003:2013. Segons informa el propi centre, aquesta distinció avala el sistema de gestió de riscos i seguretat del pacient del Benito Menni i certifica les tasques de prevenció i gestió que es desenvolupen amb l’objectiu de minimitzar tot el possible aquells riscos propis de l’activitat sanitària que poden afectar al pacient, ja sigui tant a nivell assistencial com no assistencial.

Entre els aspectes més ben valorats de l’auditoria destaca el sistema integral i integrat de gestió de riscos que té el centre ja que segons el certificat permet obtenir garanties addicionals en la identificació, valoració i prevenció dels riscos associats a l’activitat sanitària, una utilització més eficient i racional dels recursos i un augment de la confiança en el sistema sanitari per part de pacients, societat i professionals. L’orientació al pacient, l’establiment de barreres preventives i els circuits de detecció d’incidències són altres aspectes que també son ben puntuats a l’auditoria.

Segons Joan Orrit, director gerent de Benito Menni CASM, l’acreditació «és un reconeixement a la tasca diària de tots els professionals de l’entitat, els quals s’esforcen en situar la persona, la seva salut i la seva seguretat al capdavant de totes les seves accions».

Per a Orrit, que també presideix el clúster de salut mental de Catalunya«la seguretat és una dimensió bàsica de la política de qualitat de la institució». De fet, aquest no és el primer reconeixement que obtenen: l’any 2006 es va convertir en el primer centre integral en salut mental de Catalunya que aconseguia l’acreditació en qualitat ISO 9001. En l’actualitat compta amb aquest certificat actualitzat i el passat mes de març va obtenir el segell d’excel·lència europea 400+. També aquest any el Benito Menni s’ha convertit en el primer centre de salut mental espanyol que compta amb una carta de serveis certificada.

Recomanacions personalitzades