La Fundació Pinnae fomentarà l’autoocupació entre persones amb risc d’exclusió a Sant Boi

L’Ajuntament de Sant Boi i la Fundació Pinnae han signat un conveni per treballar junts amb l’objectiu d’integrar socialment a persones amb risc d’exclusió fomentant l’autoocupació i l’emprenedoria amb la col·laboració d’empreses i entitats del tercer sector.

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, i el director tècnic de la Fundació Pinnae, Antoni Gistau, signant el conveni // Ajuntament de Sant Boi

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i el director tècnic de la Fundació Pinnae, Antoni Gistau, signant el conveni // Ajuntament de Sant Boi

El Programa Genera de la Fundació Pinnae promou i facilita la integració social de persones amb risc d’exclusió mitjançant la seva incorporació al món laboral. Però no ho fa ajudant-los a buscar feina del que trobin, sinó que fomenta el desenvolupament de l’esperit emprenedor orientant-lo cap a l’autoocupació com a via d’inserció sociolaboral.

El programa s’implementa creant una xarxa, tant amb les entitats del tercer sector com amb les entitats vinculades a la promoció de l’autoocupació. La xarxa es completa amb la participació d’empreses privades que fan tasques d’acompanyament o capacitació a les persones que formen part del programa acollint-se a la seva pròpia Responsabilitat Social Corporativa. El desenvolupament d’eines de suport com la formació i la capacitació, el voluntariat, acompanyament i les microfinances són els aspectes estratègics al voltant dels quals gira el programa Genera.

Per implantar-lo a Sant Boi, l’Ajuntament ha signat un acord amb la Fundació Pinnae, hereva de l’antiga Obra Social de Caixa Penedès des de l’any 2013 com a resultat dels canvis legislatius que van afectar les obres socials de les caixes d’estalvi. La fundació, que té la finalitat d’impulsar activitats en l’assistència a les persones més vulnerables, centra gran part de la seva activitat en promoure l’esperit emprenedor i la dinamització econòmica del territori.

Recomanacions personalitzades