L’Ajuntament redueix el consum energètic per primera vegada

L’Ajuntament de Sant Boi va estalviar 75.000 euros en energia l’any 2014. La reducció s’atribueix a la millora de l’enllumenat públic i a la conscienciació en els edificis municipals. És el primer any que es registra un descens del consum energètic però encara queda lluny l’objectiu marcat de reduir en 260.000 euros la factura energètica.

Els nous fanals instal·lats en alguns punts de la ciutat són més eficients // Ajuntament de Sant Boi

Els nous fanals instal·lats en alguns punts de la ciutat són més eficients // Ajuntament de Sant Boi

La despesa energètica l’any 2014 va ser un 3% inferior a la de l’any anterior, reduint en 75.000 euros la factura d’electricitat i gas natural dels edificis municipals. Ha estat el primer cop segons el registre de l’Ajuntament que es produeix una reducció global de la despesa energètica municipal.

L’estalvi s’atribueix principalment a l’enllumenat públic, apartat en el que s’han gastat 41.000 euros menys que al 2013 degut a «l’eliminació progressiva de punts de llum innecessaris i la substitució de làmpades de l’enllumenat públic per altres més eficients» segons l’Ajuntament.

L’altre gran eix en el que s’ha fet efectiu la reducció de la despesa energètica és en els edificis municipals, on s’han gastat 34.000 euros menys que l’any anterior entre electricitat i gas natural, especialment a escoles i centres esportius de la ciutat. D’aquests 34.000 euros, 18.000 corresponen a cinc escoles, les quals van ser premiades per l’Ajuntament amb 9.000 euros per l’estalvi aconseguit. Segons les dades aportades pel consistori, s’han estalviat 650.000 kWh d’energia final i s’han deixat d’alliberar a l’atmosfera 176 tones de CO2 en comparació amb el 2012, any de referència del Pla Director d’Eficiència Energètica dels Edificis Municipals 2013-2015.

Lluny de l’objectiu

Basant-se en aquest mateix pla, l’objectiu era estalviar 260.000 euros, un 15,9%, una fita que encara queda molt lluny dels resultats aconseguits. Des de l’Ajuntament destaquen que «la reducció ha estat possible malgrat els constants augments del cost de l’energia i gràcies a un esforç col·lectiu de treballadors i usuaris» i apunten que durant el 2015 es treballarà en consolidar i ampliar els estalvis obtinguts posant en marxa 36 mesures concretes per assolir durant aquest any. Per aconseguir-ho s’haurà d’implicar, més enllà d’escoles i equipaments esportius, a casals, centres culturals, biblioteques i mercats, entre altres.

Recomanacions personalitzades