La població estrangera disminueix un 9,2% a Sant Boi

7.860 persones de nacionalitat no espanyola resideixen a Sant Boi. Durant el 2014 han marxat de la ciutat més de 800 veïns que eren immigrants, el que suposa una disminució del 9,2% de la població estrangera durant l’últim any. 

Disminueix la població estrangera a Sant Boi de Llobregat. Segons les dades del Consell Comarcal del Baix Llobregat, durant el 2014 un total de 801 estrangers amb residència a la ciutat van marxar. Això significa un descens de la població estrangera d’un 9,2%.

El percentatge de pèrdua de població immigrant a Sant Boi és exactament igual a la mitjana de la resta de la comarca i superior al de Catalunya (6%). Actualment, hi ha 7.860 estrangers empadronats a Sant Boi d’un total de 83.107 habitants.

El Marroc és el país amb més presència entre la població estrangera de Sant Boi amb un 37% i amb una diferència notable respecte a la resta de procedències. La Xina és el segon país amb més presència a Sant Boi (8%), seguit de Romania (6%).

Recomanacions personalitzades