L’Ajuntament concedeix 106 beques a joves santboians en concepte de formació i desplaçaments

La convocatòria de beques per a projectes de joves santboians ha rebut enguany el doble de sol·licituds que l’any passat. L’import destinat a beques per part de l’Ajuntament que beneficiarà a un centenar de joves s’ha duplicat i fins i tot ha superat la previsió inicial.

L'Alcaldessa Lluïsa Moret acompanyada del regidor d'Infància i Adolescència Javier Lopez i del regidor de Ciutadania Juan Antonio Tamayo. // Ajuntament de Sant Boi

L’Alcaldessa Lluïsa Moret acompanyada del regidor d’Infància i Adolescència Javier Lopez i del regidor de Ciutadania Juan Antonio Tamayo // Ajuntament de Sant Boi

Dels 184 joves que han demanat una beca a l’Ajuntament, 106 han estat aprovades i concedides. La gran majoria de les beques van destinades a finançar els estudis (73 beques) i a facilitar el desplaçament relacionat amb la feina o la formació (27 beques), complint així l’objectiu de les beques, que no és cap altre que ajudar a millorar les possibilitats de trobar feina entre els joves i reduir el risc d’exclusió social.

El creixement de les sol·licituds dels joves d’entre 16 i 35 anys ha estat molt gran. S’ha passat de 92 l’any anterior a les 184 d’enguany, justament el doble. El mateix ha passat amb la quantia aportada per l’Ajuntament, que també s’ha multiplicat per dos, passant dels 25.000 euros de l’any passat a 50.000 d’enguany. Però la demanda ha estat tal que finalment l’import global dels ajuts arriba als 63.800 euros. I tot i així, hi ha hagut sol·licituds de beques presentades que s’han quedat fora.

De les 121 sol·licituds rebudes per l’Ajuntament relacionades amb temes formatius com el pagament de la matrícula dels estudis, s’ha donat resposta positiva a 73 santboians. Pel que fa a les beques de desplaçaments relacionats amb feines o estudis es van rebre 52 sol·licituds però només s’han aprovat aproximadament la meitat, 27. La concessió de beques es basa en un procediment de concurrència competitiva d’acord amb els criteris fixats públicament i entre altres condicions es marca no disposar de cap altra beca el mateix any pel mateix concepte i acreditar uns ingressos mensuals màxims, el que porta a denegar un nombre important de sol·licituds fetes.

L’acte oficial de signatura de la concessió de les beques ha tingut lloc el 18 de desembre a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Recomanacions personalitzades