Es dupliquen les sol·licituds de beques d’estudi per a joves

Els joves de Sant Boi han presentat a l’Ajuntament 184 projectes que opten a les beques municipals per millorar les possibilitats de trobar feina. La majoria de demandes van relacionades amb el pagament de la matrícula i els desplaçaments. La dotació total de les beques és de 50.000 euros.

Una professora donant classe a dos joves santboians // Ajuntament de Sant Boi

Una professora donant classe a dos joves santboians // Ajuntament de Sant Boi

Un total de 184 projectes de joves de Sant Boi opten a les beques convocades per l’Ajuntament per millorar les possibilitats de trobar feina i reduir el risc d’exclusió social. La resposta ha estat considerablement superior a la de l’any passat, amb el doble de sol·licituds. Si l’any passat es van presentar 92 projectes, aquest 2014 han estat 184.

D’aquestes, les més demandades han estat les relacionades amb temes formatius, amb un total de 121 sol·licituds, el que representa el 65% del total. La principal demanda està relacionada amb el pagament de la matrícula dels estudis. En segon lloc, i creixent considerablement respecte la passada edició, hi ha la demanda de beques per als desplaçaments relacionats amb la feina o els estudis. Concretament s’han rebut 52 sol·licituds, el 28% del total. En menor quantitat també s’han rebut demandes per ajudes que facilitin la conciliació de la vida familiar i la vida laboral de les dones joves i beques per ajudar a l’autonomia personal de joves amb discapacitats i la seva participació social.

L’augment de la demanda dels joves en un panorama de manca d’ocupació i precarietat laboral juvenil ha anat acompanyada d’un augment de la dotació econòmica de la partida destinada a beques per a joves d’entre 16 i 35 anys, que s’ha duplicat fins arribar als 50.00 euros. La relació de sol·licituds concedides es donarà a conèixer un cop feta l’avaluació, que es basa en un procediment de concurrència competitiva d’acord amb els criteris fixats públicament. Les persones beneficiàries de les beques han d’estar empadronades a Sant Boi, no disposar de cap altra beca aquest any pel mateix concepte i acreditar uns ingressos mensuals màxims.

Recomanacions personalitzades