Els plans d’ocupació centren esforços en l’espai recuperat del riu Llobregat

Els treballadors dels plans d’ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona treballen en el manteniment d’equipaments i espais públics, prioritzant les tasques en l’àmbit de l’espai recuperat del riu Llobregat. Actualment hi ha 47 persones contractades durant 6 mesos.

Un treballador contractat en el pla d'ocupació fent treballs de jardineria // Ajuntament de Sant Boi

Un treballador contractat en el pla d’ocupació fent treballs de jardineria // Ajuntament de Sant Boi

Els plans d’ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona han tractat d’alleugerir mínimament la taxa d’atur des de l’any 2012, amb contractes de sis mesos a persones amb serioses dificultats per incorporar-se al mercat laboral, tant a Sant Boi com a la resta de ciutats de l’entorn. L’ens metropolità ha posat en marxa una nova edició dels plans d’ocupació pels anys 2014 – 2015, amb l’objectiu de donar feina a prop d’un centenar de ciutadans de Sant Boi, prioritzant aquells col·lectius que presenten dificultats per accedir als llocs de feina i amb necessitats socials i econòmiques.

El pla actual facilita la contractació d’un total de 92 persones del municipi. 47 d’elles ja han començat a treballar, mentre que 45 més ho faran a finals d’any. Tots els contractes tenen una durada de sis mesos i el procés de selecció -a càrrec de l’empresa municipal Coressa- s’ha fet tenint en compte la situació socioeconòmica i familiar dels candidats.

Aquest cop, les persones contractades s’ocupen del manteniment d’espais i equipaments públics, centrant especials esforços en l’àmbit recuperat del riu Llobregat. Suport tècnic a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) i dinamització comunitària són altres dels serveis en els que es pot trobar personal contractat a través dels plans d’ocupació. D’aquesta manera, «es millora la qualitat dels espais públics i serveis del municipi alhora que es dóna resposta a la necessitat d’integració laboral de professionals que es troben a l’atur», destaquen des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El total d’inversió d’aquests plans d’ocupació és de poc més d’1 milió d’euros, dels quals 803.394 van a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els 200.859 restants els posa l’Ajuntament de Sant Boi.

Recomanacions personalitzades