Sant Boi commemora el 25N amb la condemna a la hipersexualització

Per introduir a la ciutadania a la reflexió sobre aquest tipus de violència masclista, l’Ajuntament ha organitzat la jornada ‘Dictadura de la imatge, violència estètica i hipersexualització’ el pròxim 29 de novembre a Cal Ninyo. A més, durant aquests dies, també s’han organitzat altres activitats al voltant del 25N.

L’era de les metròpolis (en transformació)

Les economies metropolitanes són especulatives i han estat les grans responsables d’això que els economistes diuen la financiarització de l’economia.  Sí, però també són enormement creatives, amb un pes molt important dels elements de ciència, de cultura.

Esports